Informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce osobních údajů koncern areálu River Business Centre; konkrétně společnosti River Business Centre, a.s., IČ: 288 73 645, se sídlem Lupáčova 891/7, 130 00 Praha 3, Investment office, s.r.o., IČ: 288 63 631 se sídlem Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, Investice do Budoucnosti, s.r.o., IČ: 042 53 710 se sídlem Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese recepce@riverbc.cz.

Rádi bychom Vás ubezpečili, že s Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnou českou legislativou.

Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním novinek a informací o produktech a jiných službách, bude koncern společností areál River Business Centre zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli (v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) za účelem přímého marketingu.

Svůj souhlas nám poskytujete dobrovolně; můžete ho kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Tento souhlas poskytujete na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání. Prohlašujete současně, že jste byl/byla řádně informován/a o svých právech jako subjektu údajů, včetně práva tento souhlas kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi zaměstnanci a spolupracovníky, kteří mají smluvně zajištěnou povinnost mlčenlivost, a subjekty, které poskytují služby nezbytné pro realizaci přímého marketingu. K Vašim údajům mohou mít rovněž přístup poskytovatelé služeb webhostingu. Všechny subjekty, se kterými spolupracujeme, zajišťují řádnou ochranu Vašich osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky.

Můžete nás kdykoliv požádat o přenesení Vašich osobních údajů třetí osobě.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Vedle práv uvedených pro jednotlivé účely zpracování výše se na nás můžete kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. Pokud zjistíte, že zpracováváme neúplné nebo chybné osobní údaje, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Pokud máte za to, že pro zpracování Vašich osobních údajů chybí právní podklad nebo již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, případně pokud jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás žádat o výmaz Vašich osobních údajů. V případě pochybností, zda zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonem máte rovněž právo na omezení zpracování, případně podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.